Structura

Consiliul Cercetarii Stiintifice

 

Consiliul Cercetării Stiinţifice

 

Consiliul Cercetării Științifice este format din 8 membri numiți de Senatul Universitar la propunerea Consiliului de Administrație. Consiliul Cercetării Științifice ia decizii privind organizarea cercetării și planificarea obiectivelor cercetării, pe baza consultărilor cu decanii, directorii de departamente și directorii Centrelor de Cercetare.


Organigrama CMCDI


Director: Dr.ing. Ancuța NEAGU – CV


Biroul pentru transfer tehnologic
Biroul de monitorizare proiecte și rezultate științifice