Despre CMCDI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCURESTI (UTCB) este o instituţie de învăţământ superior acreditată ca instituţie de învăţământ superior care desfăşoară activităţi de cercetare şi face parte din Sistemul Naţional de Cercetare-Dezvoltare.

 

Pentru o bună funcţionare a proceselor de cercetare, în cadrul UTCB s-a înființat Centrul de Management al Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (CMCDI). CMCDI este o organizaţie de cercetare, proiectare și studii autonomă, fără personalitate juridică și care funcţionează pe baza prevederilor Legii Educației Naționale 1/2011, Cartei Universitare și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.


Cercetarea științifică a devenit o componentă intrinsecă a activității universitare și o condiție sine-qua-non pentru performanța universitară. Relevanța rezultatelor cercetării, măsurată scientometric prin publicații în reviste cu factor de impact, prin granturi/proiecte de cercetare câștigate prin competiție și prin brevete de invenție recunoscute și aplicate în industrie, este cea care poziționează universitatea în clasamente, aduce finanțare complementară și suplimentară și conferă prestigiu academic. Aceste argumente asigură preocupărilor pentru cercetare științifică un loc privilegiat între activitățile universității și o atenție pe măsură. Activitatea de cercetare științifică din UTCB are următoarele componente: (i) cercetarea fundamentală și aplicativă; (ii) dezvoltarea (de produse și servicii inovative) și (iii) inovarea (transferarea către mediul socio-economic a produselor și serviciilor inovative). Cercetarea din UTCB se adresează obiectivelor enunțate în cadrul Strategic Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI) 2021-2027 și în Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027). Activitățile de cercetare se pot finanța atât din fonduri publice prin programele ante-menționate cât și de industrie.