Domenii de cercetare

Datorită experienței și potențialului mare de desfășurare a activității de cercetare, în ultimii ani, departamentele şi facultăţile din cadrul universităţii s-au concentrat pe domenii majore de interes ştiinţific, tehnologic şi public.  Competențele de cercetare, dezvoltare și inovare ale UTCB se încadrează în următoarele domenii prioritare:

 • Orașul inteligent;
 • Eficiența energetică;
 • Reziliența la dezastre.

Cele mai relevante arii de cercetare abordate în cercetarea ştiinţifică sunt enumerate mai jos:

 • Evaluarea probabilistică a hazardurilor naturale şi zonarea teritoriului României;
 • Comportarea seismică a structurilor de beton armat, zidărie, oţel şi lemn;
 • Evaluarea vulnerabilităţii şi riscului seismic;
 • Reabilitarea şi sustenabilitatea clădirilor şi structurilor;
 • Dezvoltarea de coduri şi standarde în conformitate cu actualele Eurocoduri (inginerie civilă, instalaţii, drumuri, poduri şi căi ferate, protecţia mediului);
 • Eficienţa energetică a clădirilor;
 • Ingineria vântului;
 • Calculul dinamicii fluidelor; 
 • Modelarea comportării liniare şi neliniare în regim static şi dinamic a structurilor de rezistenţă din domeniul infrastructurii de transport (drumuri, poduri, căi ferate şi tuneluri);
 • Refacerea, extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate;
 • Comportarea statică şi seismică a structurilor hidraulice; analize de risc şi de siguranţă a structurilor hidraulice;
 • Interacţiunea sol-structură;
 • Studii de impact de mediu;
 • Exploatarea şi protecţia resurselor de apă subterană şi dispersia poluanţilor în mediile poroase şi fluide;
 • Îmbunătăţirea reţelelor de alimentare cu apă;
 • Materiale de construcție;
 • Tehnologii de investigare şi valorificare a deşeurilor industriale;
 • Analize chimice ale poluanţilor şi metode fizice şi chimice de depoluare;
 • Siguranţa, stabilitatea şi fiabilitatea instalaţiilor (termice, frigorifice, sanitare, electrice, de iluminat şi de climatizare);
 • Agrementarea echipamentelor de instalaţii;
 • Sistemele hidromecanice de acţionare a maşinilor, automatizarea şi robotizarea proceselor tehnologice din domeniul ingineriei civile;
 • Maşinile cu acţiune vibrantă şi dinamica maşinilor;
 • Proiectarea şi realizarea reţelelor geodezice de sprijin; modernizarea reţelei geodezice naţionale şi includerea acesteia în reţelele europene;
 • Utilizarea datelor de teledetecţie pentru obţinerea de informaţii spaţiale;
 • Dezvoltarea sistemului informatic cadastral pentru gestionarea localităţilor de către administraţiile locale şi altele.